top of page

Fyrirvari

 

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans geta innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Óheimil meðferð tölvupósts þessa og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð samkvæmt lögum um fjarskipti. Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Alþjóðaseturs ehf.

 

Disclaimer

 

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed. Unauthorized usage of this e-mail and its attachments can result in financial and criminal liability by law. The sender of e-mails and attachments is responsible for their content if not related to the operations of Alþjóðasetur ehf.

bottom of page