Fyrirvari

 

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans geta innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Óheimil meðferð tölvupósts þessa og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð samkvæmt lögum um fjarskipti. Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Alþjóðaseturs ehf.

 

Disclaimer

 

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed. Unauthorized usage of this e-mail and its attachments can result in financial and criminal liability by law. The sender of e-mails and attachments is responsible for their content if not related to the operations of Alþjóðasetur ehf.